vaccine

สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายโดยการฉีดวัคซีน

สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายโดยการฉีดวัคซีน

การสร้างภูมิคุ้มกันโรคอาจทำได้อีกวิธีหนึ่ง โดยการให้ภูมิต้านทานสำเร็จ หรือที่แพทย์เรียกว่า อิมมูโนโกลบูลิน เข้าไปในร่างกายและสามารถต่อต้านเชื้อโรคได้ทันที ซึ่งวัคซีนไม่ได้หมายความถึงแต่การให้ภูมิคุ้มกันแก่เด็กเท่านั้น แต่ในบางประเภทของวัคซีนมีความมุ่งหมายให้ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ใหญ่ด้วย ได้แก่ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอและบี วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส ไข้หวัดใหญ่ นิวโมคอคคัส และวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด เป็นต้น

ทำไมเราต้อง ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค

ทำไมเราต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรค

วัคซีน คืออะไร ?

วัคซีนมี (Vaccine)  คือ เป็นสารชีววัตถุ (biological preparation) ที่ผลิตขึ้นจากเชื้อจุลชีพ หรือสารชีวพิษของเชื้อจุลชีพ (toxin) หรือการให้ เชื้อหรือส่วนหนึ่งของเชื้อเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรค หรือแอนติบอดี เพื่อต่อต้านการติดเชื้อ เมื่อมีเชื้อจุลชีพเข้าสู่ร่างกายได้ซึ่งอาจให้เวลานานนับสัปดาห์ หรือนับเดือนกว่าจะมีภูมิป้องกันโรคได้