PrEP ทำงานอย่างไร

เพร็พยาต้านไวรัสก่อนมีความเสี่ยง

เพร็พ (PrEP) ยาต้านไวรัสก่อนมีความเสี่ยง

เพร็พ หรือ PrEP ย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis ที่ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหม่ในการป้องกันเอชไอวี ในขณะที่การต่อสู้กับเชื้อเอชไอวีทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป เพร็พ ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่เข้ามาช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง