On-Demand PrEP

รับยาเพร็พ (PrEP) ได้ที่ไหน

รับยาเพร็พ (PrEP) ได้ที่ไหน?

ยาเพร็พ เป็นยาต้านไวรัสสำหรับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์  เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือถุงยางขาด หลุดรั่ว ซึ่งยาเพร็พมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสูงถึง 99%