NucleicAcidTesting

ตรวจเอชไอวีแบบ NAT ที่ ภูเก็ต เมดิคอล คลินิก

ตรวจเอชไอวีแบบ NAT ที่ภูเก็ต

การตรวจแบบ NAT (Nucleic Acid Testing) 

วิธีการนี้ถือว่าเป็นวิธีที่มีความรวดเร็ว ทำให้ ผู้ที่ไปได้รับความเสี่ยง หรือผู้ที่มีความกังวลใจ ต่อการได้รับเชื้อมา สามารถรู้ผล ได้อย่างรวดเร็ว กว่าการตรวจแบบ วิธีอื่น นอกจากจะสามารถ รู้ผล ได้อย่างรวดเร็วแล้ว ในการตรวจแล้ว ยังมีความปลอดภัย แม่นยำอีกด้วย และใช้ระยะเวลา ในการรอ เพียงแค่ 2-12 สัปดาห์ หลังได้รับ ความเสี่ยงมา และจะรู้ผลตรวจได้ภายใน 3 วัน