Immunoglobulin

การตรวจอิมมูโนโกลบูลิน

การตรวจอิมมูโนโกลบูลิน

การตรวจหาอิมมูโนกลบบูลิน (immunoglobulin) เป็นการวัดระดับอิมมูโนกลบบูลิน หรือภูมิคุ้มกัน(แอนติบอดี)ในเลือด อิมมูโนกลบบูลิน เป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นภูมิไว้ต่อสู้กับเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และมะเร็ง รังแคสัตว์ อิมมูโนกลบบูลิน มีหลายชนิดเพื่อต่อสู้กับแอนติเจนหลายชนิด เช่นแบคทีเรีย ไวรัสและสารพิษ แต่บางครั้งร่างกายก็สร้างแอนติบอดีผิดพลาดทำต่อสู้กับเนื้อเยื่อตัวเองเกิดภาวะที่เรียกว่าโรคแพ้ภูมิ เมื่อเราติดเชื้อร่างกายจะสร้าง Antibody ต่อเชื้อนั้นและจดจำ เมื่อมีการติดเชื้อใหม่ ร่างกายจะตอบสนองต่อการติดเชื้อนั้นโดยการสร้าง Antibody อย่างมากทำให้ร่างกายเราต่อสู้กับเชื้อโรคได้