Cerebrospinal Fluid Test

เราจะทราบได้อย่างไร ว่าเราติดเชื้อโรคซิฟิลิส

เราจะทราบได้อย่างไร? ว่าเราติดเชื้อโรคซิฟิลิส

การเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคซิฟิลิส เมื่อไปได้รับความเสี่ยงมาอาจช่วยให้ คุณหยุดเชื้อโรคซิฟิลิส ไม่ให้เข้าสู่ ระยะเรื้อรังได้ ทั้งยังอาจช่วยให้คุณรู้จักการป้องกันตนเอง คลายความกังวลใจได้ และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ