ตรวจระดับไขมันในเลือด บอกอะไรเราได้บ้าง?

การตรวจไขมันในเลือด ( Lipid Profile)  คือ การเช็คระดับไขมันทุกส่วนประกอบของเส้นเลือดในร่างกายทั้งหมด เช่น ไขมันชนิดคอเลสเตอรอล  ไตรกลีเซอไรด์ ไขมันชนิดเลว และไขมันชนิดดี  มีการไหลเวียนที่ปกติหรือมีปริมาณการอุดตันในหลอดเลือดมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำผลการตรวจระดับไขมันในเลือดไปวินิจฉัยภาวะโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะขาดเลือด