ตรวจสุขภาพ สำหรับขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค ที่ ภูเก็ต เมดิคอล คลินิก

ใบรับรองแพทย์ 5 โรคคืออะไร?

คือ เอกสารเพื่อยืนยันสุขภาวะของผู้ป่วย ที่เรียกว่า ใบรับรองแพทย์ 5 โรค เนื่องจากสมัยก่อนปี พ.ศ. 2551 มีโรคหลักๆ ที่จำเป็นต้องให้แพทย์ ทำการระบุและตรวจวินิจฉัย ได้แก่ วัณโรคระยะแพร่เชื้อ โรคเท้าช้าง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคที่เกิดจากสารเสพติด และโรคอื่นๆ ที่ร้ายแรง แต่ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนจากทางแพทยสภา ให้เหลือแค่ 3 โรคเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันว่า ผู้ป่วยไม่มีอาการชัดเจนที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต หรือไม่มีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโรคให้กับผู้อื่น