โรคมะเร็งรังไข่

โรคมะเร็งรังไข่  (Ovarian Cancer)  เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่ง เกิดจากการที่เซลล์มะเร็งเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วที่รังไข่ ซึ่งเป็นหนึ่งในอวัยวะระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง ทำหน้าที่ในการผลิตไข่และฮอร์โมนเพศหญิง อยู่ใต้ปีกมดลูกทั้ง 2 ด้าน  โดยการแบ่งตัวผิดปกติของเนื้อเยื่อบริเวณรังไข่ (Ovary) หรือท่อนําไข่ (Fallopian Tube) ซึ่งสามารถเกิดเพียงข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้าง ส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ ทําให้รังไข่มีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆ จนอยู่ในระยะลุกลาม หรือระยะการแพร่กระจาย ซึ่งมักแพร่กระจายไปตามเยื่อบุช่องท้อง หรือเข้าสู่กระแสเลือด หรือทางเดินนํ้าเหลือง จนไปปรากฏยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น อุ้งเชิงกราน, ปอด หรือตับ เรียกมะเร็ง รังไข่ระยะนี้ว่า ระยะแพร่กระจาย (Metastasis) ผู้ป่วยมักจะมีอาการท้องอืดหรือท้องบวม น้ำหนักลด และอาจเจ็บในบริเวณท้องน้อยหรือเชิงกรานร่วมด้วย