ความเสี่ยงโรคร้ายที่มาพร้อมกับ ออรัล เซ็กส์ หากไม่ป้องกัน

ออรัล เซ็กส์ (Oral Sex)  เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการมีเพศสัมพันธ์ที่ทำให้คู่รักรู้สึกเพลิดเพลิน หรือ เป็นการร่วมรัก โดยการใช้ช่องปาก ริมฝีปาก ลิ้น หรือฟัน กระตุ้นบริเวณอวัยวะเพศชาย อวัยวะเพศหญิง ทวารหนัก หรือส่วนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณดังกล่าว เพื่อให้คู่นอนเกิดอารมณ์ทางเพศ

รวมทั้งสามารถทำให้ถึงจุดสุดยอดได้ด้วย แต่ทั้งนี้ การทำ oral sex นั้นควรทำให้ถูกต้อง และถูกวิธี ทั้งเพื่อความสุขของคู่รัก การดูแลรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของสุขภาพทางเพศ และการลดอัตราเสี่ยงติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์