PrEP และ PEP ยาชนิดไหน เหมาะกับใคร?

ยาเพร็พ คือ ยาที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี หรือกินก่อนที่จะไปติดเชื้อเอชไอวี โดยเริ่มกินเตรียมไว้ก่อนจะมีโอกาสสัมผัสเชื้อ โดยการรับประทานยาวันละหนึ่งเม็ดทุกวัน และยาเป๊ป คือ ยาต้านไวรัสฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่เพิ่งสัมผัสเชื้อ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ สำหรับผู้ไม่ติดเชื้อที่บังเอิญหรือมีความจำเป็น หรือไม่ตั้งใจแต่ไปสัมผัสเชื้อเอชไอวี มาแล้ว โดยต้องกินยาต้านให้เร็วที่สุดหลังสัมผัสเชื้อ

ยาเพร็พ (PrEP) และยาเป๊ป (PEP) มีความแตกต่างกันอย่างไร?

ยาเพร็พ (PrEP-Pre-Exposure Prophylaxis)

คือ ยาที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี หรือกินก่อนที่จะไปติดเชื้อเอชไอวี โดยเริ่มกินเตรียมไว้ก่อนจะมีโอกาสสัมผัสเชื้อ โดยการรับประทานยาวันละหนึ่งเม็ดทุกวัน ตัวยาจะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกาย เมื่อตัวยาในร่างกายมีสูงมากพอจะสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อเอชไอวีเกาะกับเม็ดเลือดขาวได้

ยาเป๊ป (PEP- Post-Exposure Prophylaxis)

คือ ยาต้านไวรัสฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่เพิ่งสัมผัสเชื้อ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ สำหรับผู้ไม่ติดเชื้อที่บังเอิญหรือมีความจำเป็น หรือไม่ตั้งใจแต่ไปสัมผัสเชื้อเอชไอวี มาแล้ว โดยต้องกินยาต้านให้เร็วที่สุดหลังสัมผัสเชื้อ

รับยาเพร็พ (PrEP) ได้ที่ไหน?

ยาเพร็พ เป็นยาต้านไวรัสสำหรับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์  เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือถุงยางขาด หลุดรั่ว ซึ่งยาเพร็พมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสูงถึง 99%

เพร็พ PrEP ที่ภูเก็ต

การป้องกัน HIV เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนควรให้ความสนใจ การรับประทานยาเพร็พ (Prep) ถือเป็นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน HIV และนี่เป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการ

ที่ “ภูเก็ต เมดิคอล คลินิก”, เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน HIV และเพร็พ (Prep) ที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำและการดูแลเป็นอย่างดี คุณจะได้รับการประเมินความเสี่ยง การตรวจสุขภาพประจำปี และการให้คำปรึกษาเพื่อให้คุณมั่นใจว่าการใช้ยาเพร็พ (Prep) สำหรับคุณเป็นการเลือกที่ถูกต้อง