ตรวจเอชไอวี กี่วันรู้ผล ?

ตรวจเอดส์ กี่วันรู้ผล ขึ้นอยู่ กับวิธีตรวจ จำนวน คนเข้ารับการตรวจ และขึ้นอยู่ กับสถานพยาบาลนั้น โดยทั่วไป การตรวจเอชไอวี จะสามารถ ทราบผลได้ใน 1-2  หรืออาจจะนัดฟังผล อีกวัน หรือนัดมา อีกสัปดาห์

ปัจจุบัน มีการตรวจแบบ Rapid HIV Test ซึ่งนิยม นำมาใช้ ในการตรวจคัดกรอง เบื้องต้น วิธีการตรวจรูปแบบ นี้จะสามารถให้ผลตรวจ ได้ภายใน 20 นาทีเท่านั้น การตรวจด้วยวิธีการนี้ ถือว่า มีความรวดเร็ว ในการตรวจ กว่าวิธีอื่น ๆ จึงมีการใช้วิธีนี้เป็นเป็นเพียงการตรวจเพื่อคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น