การเตรียมตัวก่อนไปตรวจภายใน

ตรวจภายใน ลดความเสี่ยงโรคร้ายสำหรับผู้หญิง

ตรวจภายใน ลดความเสี่ยงโรคร้ายสำหรับผู้หญิง

การตรวจภายใน (Pelvic exam) คือ  การตรวจหาความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ผู้หญิง หรือเป็นการตรวจหาความผิดปกติอวัยวะในอุ้งเชิงกรานของสตรี ทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงอวัยวะข้างเคียง โดยเรียงจากข้างนอกเข้าไปข้างใน ได้แก่ ปากช่องคลอด ช่องคลอด ปากมดลูก มดลูก ปีกมดลูก ท่อรังไข่  ละรังไข่