การรักษาโปลิโอ

วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ

วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ

วัคซีนป้องกันไวรัสโปลิโอ คืออะไร?

วัคซีนป้องกันไวรัสโปลิโ คือ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ ช่วยในการป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความพิการในอนาคต โดยวัยเด็กเป็นวัยที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาทำให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อวัคซีนสูง ฉะนั้นการได้รับวัคซีนตามกำหนดถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ