อิมมูโนโกลบูลิน คืออะไร?

อิมมูโนโกลบูลิน(Immunoglobulin ย่อว่า Ig หรือ IG) หรือ สารภูมิต้านทาน หรือ แอนติบอดี (Antibody ย่อว่า Ab) หรือ คือ   เป็นโปรตีนที่มีบทบาทสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการต่อต้านการรุมเข้ามาของเชื้อโรคและสารต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย  ทั้งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต เช่น จุลชีพต่างๆ (เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เป็นต้น) ชิ้นส่วนของจุลชีพ เซลล์มะเร็ง เกสรดอกไม้ และ/หรือ สารชีวพิษ  สิ่งแปลกปลอม หรือ สิ่งอันตรายที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารภูมิต้านทาน เรียกว่า สารก่อภูมิต้านทาน หรือ แอนติเจน (Antigen) แต่เมื่อมีการสร้างสารภูมิต้านทานผิดพลาด จะก่อให้สารภูมิต้านทานเหล่านี้ต่อต้านเซลล์ปกติของร่างกายตนเอง ทำให้เกิดเป็นโรคต่างๆขึ้น ที่เรียกว่า โรคภูมิต้านตนเอง หรือ โรคออโตอิมมูน เช่น โรคเอสแอลอี/SLE (โรคพุ่มพวง) 

โครงสร้างอิมมูโนโกลบูลิน หรือ แอนติบอดี 

 โครงสร้างโมเลกุลของแอนติบอดีอยู่ในรูปตัววาย (Y shape) ประกอบด้วยสายพอลิเพปไทด์ 4 เส้น คือ เส้นหนัก (heavy chain) 2 เส้น และเส้นเบา(light chain) 2 เส้น แต่ละสายเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไดซัลไฟด์ (disulfide bond) ส่วนโคนของตัววายของโมเลกุลแอนติบอดี เรียกว่า constant region จะบ่งบอกถึงชนิดของแอนติบอดีว่าเป็นคลาสไหน เช่น IgG, IgA, IgM, IgD, IgE เป็นต้น ส่วนปลายของตัววาย เรียกว่า variable region เป็นตำแหน่งที่ใช้จับกับแอนติเจนจะมีความหลากหลายมากไม่เหมือนกัน ทำให้แอนติบอดีจำเพาะต่อแอนติเจนแต่ละชนิด

ประเภทของอิมมูโนโกลบูลิน

ซึ่งแต่ละประเภทมีบทบาทและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เราสามารถแบ่งประเภทอิมมูโนโกลบูลินเป็น 5 ประเภทหลักคือ IgA, IgD, IgE, IgG, และ IgM โดยแต่ละประเภทจะมีบทบาทในการต่อต้านสารต่างๆ และการป้องกันการติดเชื้อต่างๆ ตามลำดับ

 • Immunoglobulin A (IgA) พบมากบนเยื่อเมือกโดยเฉพาะเยื่อเมือกทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ช่องคลอด น้ำตา และน้ำลาย ภูมิคุ้มกันนี้จะป้องกันร่างกายจากสิ่งแวดล้อม
 • Immunoglobulin D (IgD) เป็นภูมิคุ้มกันที่มีเพียงเล็กน้อยซึ่งยังไม่ทราบหน้าที่
 • Immunoglobulin E (IgE) เป็นภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการแพ้ (เช่นละอองเกสรดอกไม้หรือรังแคสัตว์เลี้ยง) ภูมิคุ้มกันนี้พบในปอด ผิวหนังและเยื่อเมือก
 • Immunoglobulin G (IgG) เป็นชนิดที่พบมากที่สุด พบในของเหลวในร่างกาย และช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ภูมคุ้มกันนี้สามารถข้ามรกเพื่อป้องกันทารกจากการติดเชื้อ
 • Immunoglobulin M (IgM) เป็นภูมคุ้มกันที่พบในน้ำเหลืองและเลือด เป็นภูมิคุ้มกันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นภูมิคุ้มกันตัวแรกที่ร่างกายเราสร้างขึ้น เพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคตัวใหม่
การตรวจอิมมูโนโกลบูลิน

การตรวจหาอิมมูโนโกลบูลิน คืออะไร?

การตรวจหาอิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin) เป็นการวัดระดับอิมมูโนโกลบูลิน หรือภูมิคุ้มกัน(แอนติบอดี)ในเลือด อิมมูโนโกลบูลิน เป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นภูมิไว้ต่อสู้กับเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และมะเร็ง รังแคสัตว์ อิมมูโนกลบบูลิน มีหลายชนิดเพื่อต่อสู้กับแอนติเจนหลายชนิด เช่นแบคทีเรีย ไวรัสและสารพิษ แต่บางครั้งร่างกายก็สร้างแอนติบอดีผิดพลาดทำต่อสู้กับเนื้อเยื่อตัวเองเกิดภาวะที่เรียกว่าโรคแพ้ภูมิ เมื่อเราติดเชื้อร่างกายจะสร้าง Antibody ต่อเชื้อนั้นและจดจำ เมื่อมีการติดเชื้อใหม่ ร่างกายจะตอบสนองต่อการติดเชื้อนั้นโดยการสร้าง Antibody อย่างมากทำให้ร่างกายเราต่อสู้กับเชื้อโรคได้

ความสำคัญของการตรวจหาอิมมูโนโกลบูลิน

มีความสำคัญในการวินิจฉัยโรค และสภาวะทางการแพทย์ต่างๆ รวมถึงการดูแลสุขภาพของร่างกาย ดังนี้

 • เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
 • การตรวจหาอิมมูโนโกลบูลินยังสามารถใช้ในการติดตามการรักษาและปรับปรุงสุขภาพของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางภูมิคุ้มกัน
 • เพื่อตรวจว่าเราติดเชื้อโรคหรือไม่ เนื่องจากเมื่อร่างกายเราติดเชื้อร่างกายเราจะสร้างภูมิคุ้มกันนี้ หากเราตรวจพบว่ามีภูมิต่อโรคนี้แสดงว่าเราติดเชื้อโรคนั้น
 • เป็นการตรวจหาว่าร่างกายสร้างภูมิหรือไม่ หากตรวจไม่พบภูมิคุ้มกันแสดงว่าร่างกายเราไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน immunodeficiencies
 • เป็นการตรวจว่าเป็นโรคแพ้ภูมิหรือไม่เช่นโรคลูปัส และโรค celiac

วิธีการตรวจหาอิมมูโนโกลบูลิน

มีหลายวิธีการในการตรวจหาอิมมูโนโกลบูลิน ดังนี้

 • การตรวจด้วยเลือด การตรวจอิมมูโนโกลบูลินด้วยการส่งตัวอย่างเลือดไปที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่จะวัดปริมาณแต่ละประเภทของอิมมูโนโกลบูลินในเลือด เป็นวิธีการที่มีความแม่นยำและสะดวก โดยสามารถใช้ในการวินิจฉัยอาการหรือโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัด, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง และอื่นๆ
 • การใช้การทดสอบอิมมูโนโกลบูลินที่เฉพาะเจาะจง บางครั้งเจ้าหน้าที่การแพทย์อาจใช้การทดสอบอิมมูโนโกลบูลินที่เฉพาะเจาะจง เช่น การตรวจหาอิมมูโนกลบบูลินที่เกี่ยวข้องกับโรคหรือสภาวะทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น การตรวจหา IgE สำหรับการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้

ในสรุป การตรวจหาอิมมูโนโกลบูลินเป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลสุขภาพของร่างกาย โดยช่วยในการวินิจฉัยโรคและการรักษา และช่วยให้แพทย์สามารถปรับปรุงการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม หากคุณมีอาการไม่พึงประสงค์หรือต้องการปรึกษาเรื่องการตรวจหาอิมมูโนโกลบูลิน ควรพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ได้เสมอ

ติดต่อเรา

ภูเก็ต เมดิคอล คลินิก ให้บริการที่ใกล้ชิด ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง พร้อมทั้งทีมงานที่มีความชำนาญ พร้อมให้คำปรึกษาและ การรักษา โดยคุณสามารถเข้ารับบริการได้ทั้ง walk-in หรือนัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
จองคิวออนไลน์ https://phuketmedicalclinic.youcanbook.me
เวลาทำการ 🕙 10:00-18:00 น. ทุกวัน
เบอร์ติดต่อ ☎️ 096-696-2449
Line id : @pmcphuket (มี @ ด้วยนะครับ) หรือ https://lin.ee/R1TKRDo
แผนที่ 📌https://goo.gl/maps/xu45eTQUTjgpukJa7
Website 🌐https://phuketmedicalclinic.com
ปรึกษาแพทย์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ
Inbox : m.me/100483916443107
สุขภาพคุณให้เราดูแล#คลินิกภูเก็ต
Phuket #Clinic #ภูเก็ตเมดิคอลคลินิก