โรคหูดดหงอนไก่ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส  (Human papilloma virus : HPV) ชนิดที่ทำให้เกิดหูด หรือติ่งเนื้อขรุขระคล้ายหงอนไก่ขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศ ขาหนีบ หรือทวารหนัก ทำให้รู้สึกคัน แสบร้อน หรือมีตกขาว โรคหูดหงอนไก่เป็นโรคที่เจริญเติบโตได้ดีในที่อับชื้น ทำให้เกิดรอยโรค หรือเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้แต่เชื้อเอชพีวีจะคงอยู่ในร่างกายตลอดไป โดยธรรมชาติ เชื้อเอชพีวี ชนิดที่ก่อให้เกิดหูดหงอนไก่ไม่สัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็ง เว้นแต่มีการติดเชื้อเอชพีวี สายพันธุ์ความเสี่ยงสูงร่วมด้วย ที่อาจนำไปสู่การเกิดมะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็งทวารหนักได้

เชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางเพศสัมพันธ์ หรือกิจกรรมทางเพศอื่น ๆ แต่ไม่สามารถติดต่อกันผ่านการจูบ การกอด หรือการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันได้ โรคหูดหงอนไก่สามารถติดต่อได้ทั้งชาย และหญิง และจะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นหากเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ และมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย

วิธีป้องกันโรคหูดหงอนไก่

บริเวณที่มักพบโรคหูดหงอนไก่

 • เยื่อบุผิวหนังอวัยวะเพศชาย หรืออวัยวะเพศหญิง
 • ใต้หนังหุ้มปลายองคชาต หนังหุ้มองคชาต หนังหุ้มอัณฑะ
 • ปาก ริมฝีปาก คอหอย
 • ปากมดลูก ภายในช่องคลอด
 • ท่อปัสสาวะ
 • รอบทวารหนัก ฝีเย็บ
 • ขาหนีบ
 • ลำไส้ตรง หรือลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
 • รอบปากช่องคลอด ผนังช่องคลอด
 • แคมเล็ก หรือแคมใน (Labia minora)
 • แคมใหญ่ หรือแคมนอก (Labia minora)

ภาวะแทรกซ้อนของโรคหูดหงอนไก่ 

โดยทั่วไปเชื้อไวรัสเอชพีวี ที่เป็นสาเหตุของโรคหูดหงอนไก่จะไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง แต่หากมีการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี หลายสายพันธุ์รวมกัน โดยเฉพาะสายพันธุ์ชนิดความเสี่ยงสูง ก็อาจเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคหูดหงอนไก่ได้ เช่น การตกขาวที่มากผิดปกติ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งที่ปากหรือคอหอยในเพศหญิง และมะเร็งองคชาต หรือมะเร็งทวารหนักในเพศชาย

นอกจากนี้ การติดเชื้อโรคหูดหงอนไก่จากแม่สู่ลูกผ่านการคลอดตามธรรมชาติ ยังสามารถทำให้ทารกติดโรคหูดหงอนไก่จากสารคัดหลั่งที่อยู่บริเวณช่องคลอดได้ ทำให้ทารกเป็นหูดที่บริเวณทางเดินหายใจ หลอดลม หรือคอหอยที่ปิดกั้นทางเดินหายใจจนทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน และเสียชีวิต ดังนั้น แพทย์จะพิจารณาการผ่าตัดคลอดเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ

ภาวะแทรกซ้อนของโรคหูดหงอนไก่ มีดังนี้

 • การกลับมาเป็นซ้ำของโรค สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีกมากถึงร้อยละ 70 ในระยะเวลา 6 เดือนหลังพบแพทย์ครั้งแรก โดยการเกิดโรคซ้ำอาจมีสาเหตุเกิดจากการใช้ยารักษาโรคที่ไม่มีประสิทธิภาพ การติดเชื้อโรคซ้ำอาจเกิดจากการกลับไปมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน หรือไม่ปลอดภัย และเกิดจากรอยโรคเดิมที่เคยเป็นได้อีกด้วย ที่แฝงในร่างกายจากภาวะภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ หรือโรคบางโรค เช่น โรคมะเร็ง หรือโรคเอดส์
 • มะเร็งโรคหูดหงอนไก่ และมะเร็ง เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสเอชพีวีเหมือนกัน แต่แตกต่างที่สายพันธุ์ โดยธรรมชาติ ร่างกายสามารถติดเชื้อไวรัสหลายชนิดหรือหลายสายพันธุ์พร้อม ๆ กันได้ จึงทำให้ชาย และหญิงเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่บริเวณอวัยวะเพศได้มากขึ้น นอกจากมะเร็งปากมดลูกที่พบได้บ่อยในผู้ติดเชื้อเอชพีวีแล้ว ยังพบว่าเชื้อนี้มีความสัมพันธ์กับมะเร็งชนิดอื่น ๆ เช่น มะเร็งที่อวัยวะเพศชาย มะเร็งที่ทวารหนัก หรือมะเร็งที่บริเวณปากและคออีกด้วย จึงทำให้ในระหว่างการรักษาหรือหลังจากการรักษา แพทย์จะต้องทำการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด 
  โดยเฉพาะในเพศหญิง เนื่องจากธรรมชาติของการติดเชื้อไวรัสมักจะติดพร้อมกันหลาย ๆ สายพันธุ์ ทำให้ผู้หญิงควรตรวจแปปสเมียร์อย่างน้อยทุก ๆ 3-6 เดือนเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงภายในอุ้งเชิงกรานที่อาจเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งภายในอุ้งเชิงกราน หรืออาจทำให้ได้รับเชื้อไวรัสเอชพีวีที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้
 • ปัญหาระหว่างการตั้งครรภ์ โรคหูดหงอนไก่สามารถส่งผลกระทบได้มากโดยเฉพาะในช่วงการตั้งครรภ์ หูดที่ขึ้นอาจมีขนาดใหญ่ขึ้นจนไปขัดขวางทางเดินปัสสาวะ หรือถ้าหากหูดหงอนไก่ขึ้นบริเวณผนังมดลูก ก็จะทำให้ผนังมดลูกขยายตัวได้ไม่เต็มที่ หรืออาจทำให้เกิดเลือดออกขณะคลอด รวมถึงส่งผลให้ทารกที่เกิดมามีหูดหงอนไก่เกิดขึ้นบริเวณคอจนไปขัดขวางทางเดินหายใจจนต้องทำการผ่าตัดโดยด่วนเพื่อเคลียร์ช่องทางหายใจ
  ในบางกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อย ทารกที่เกิดมาอาจมีหูดหงอนไก่ขึ้นภายในลำคอ คอหอย หลอดลม หรือเส้นเสียง ซึ่งจะไปขัดขวางทางเดินหายใจของเด็กจนเด็กเป็นอันตรายถึงชีวิต ทำให้ต้องได้รับการผ่าตัดในทันที ทั้งนี้การผ่าตัดหูดหงอนไก่ในทารกอาจต้องทำหลายครั้งเพื่อให้หายสนิท และสร้างความทรมานแก่เด็กเป็นอย่างมาก
วัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี

การป้องกันโรคหูดหงอนไก่

โรคหูดหงอนไก่ไม่ใช่โรคร้ายแรง สามารถป้องกันได้โดยรับการฉีดวัคซีนและสามารถรักษาให้หายได้ โดยเมื่อพบอาการแสดงของโรค ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอาการ และรับการรักษาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ ผู้ที่เคยเป็นโรคหูดหงอนไก่และรักษาจนหายดีแล้ว ควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อให้ภูมิคุ้มกันคงที่ เพียงเท่านี้ก็จะมีสุขอนามัยที่ดี และลดโอกาสการเป็นโรคซ้ำได้

มีวิธีการป้องกันโรคหูดหงอนไก่ มีดังนี้

 • การพบแพทย์ทันทีเมื่อสังเกตเห็นรอยโรคที่อวัยวะเพศ หรือผิวหนัง
 • หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หากมีอาการของโรค เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
 • การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
 • ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์ ช่วยลดการติดเชื้อเอชพีวี และช่วยให้สามารถกำจัดเชื้อได้มากขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยลดการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ได้แก่ เชื้อเอชไอวี หนองในแท้ หนองในเทียม และโรคเริม ได้อีกด้วย
 • ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสอวัยวะของผู้ที่เป็นโรคหูดหงอนไก่
 • หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
 • ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย หลีกเลี่ยงพฤติกรรมโลดโผนทางเพศ
 • รักษาความสะอาดของร่างกาย
 • รักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • การขลิบอวัยวะเพศชาย (Male circumcision) ช่วยลดการติดเชื้อเอชพีวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ได้แก่เอชไอวี และ เริม

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี (HPV vaccine)

ปัจจุบันมีวัคซีนที่สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูก ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อหูดบางสายพันธุ์ได้ ในประเทศไทยมี วัคซีน 2 ชนิด ได้แก่

 1. วัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ (Cervarix) ประกอบด้วยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18
 2. วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ (Gardasil) ประกอบด้วยสายพันธุ์ที่ 6, 11, 16 และ 18

วัคซีนทั้ง 2 ชนิด สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี สายพันธุ์ที่ 16 และ 18 ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้ประมาณ 70% สำหรับวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ สามารถป้องกันเชื้อเอชพีวี สายพันธุ์ที่ 6 และ 11 ที่เป็นสาเหตุของโรคหูดอวัยวะเพศประมาณ 90% ได้ด้วย การฉีดวัคซีนจะต้องฉีด 3 เข็ม และควรฉีดก่อนเริ่มมีเพศสัมพันธ์ โดยสามารถฉีดได้ทั้งเพศหญิง และเพศชาย ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9-26 ปี(20) และ ห้ามฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์

ตรวจโรคหูดหงอนไก่ และฉีดวัคซีนป้องกัน ที่ภูเก็ตได้ที่ไหน?

ภูเก็ต เมดิคอล คลินิก ให้บริการที่ใกล้ชิด ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง พร้อมทั้งทีมงานที่มีความชำนาญ พร้อมให้คำปรึกษาและ การรักษา โดยคุณสามารถเข้ารับบริการได้ทั้ง walk-in หรือนัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
จองคิวออนไลน์ https://phuketmedicalclinic.youcanbook.me
เวลาทำการ 🕙 10:00-18:00 น. ทุกวัน
เบอร์ติดต่อ ☎️ 096-696-2449
Line id : @pmcphuket (มี @ ด้วยนะครับ) หรือ https://lin.ee/R1TKRDo
แผนที่ 📌https://goo.gl/maps/xu45eTQUTjgpukJa7
Website 🌐https://phuketmedicalclinic.com
ปรึกษาแพทย์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ
Inbox : m.me/100483916443107
สุขภาพคุณให้เราดูแล#คลินิกภูเก็ต
Phuket #Clinic #ภูเก็ตเมดิคอลคลินิก